Kartal, Tuğçe, Fatma Derya Bulut, Deniz Kor, Burcu Köşeci, Can Celiloğlu, Esra Kara, Semine Özdemir Dilek, Bilgin Yüksel, ve Neslihan Önenli Mungan. “Herediter Tirozinemi Tip-1 Ve Tip-1 Diabetes Mellitus Birlikteliğinde Diyet Yönetimi: Olgu Sunumu”. Beslenme ve Diyet Dergisi 49, no. 3 (Ocak 7, 2022): 115-120. Erişim Ocak 25, 2022. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1546.