Özpak Akkuş, Özlem, Esma Asil, ve Mustafa Volkan Yılmaz. “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Bireylerin Beslenme Davranışlarının Ve Ortorektik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 49, no. 3 (Ocak 7, 2022): 29–38. Erişim Ağustos 11, 2022. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1514.