Keleş, Gizem, ve Mehtap Akçil Ok. “Pişirme Ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 49, no. 1 (Mart 3, 2021): 26-35. Erişim Haziran 15, 2021. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1405.