Çıtar Dazıroğlu, Merve Esra, ve Yasemin Akdevelioğlu. “Oral Kontraseptif Kullanımının Sağlık Ve Serum Mikro Besin Ögesi Seviyeleri Üzerine Etkisi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 49, no. 2 (Ağustos 31, 2021): 90-96. Erişim Ekim 27, 2021. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1366.