Mercan, Sevde, ve Hülya Gökmen Özel. “Çocukluk Çağı Kronik Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Bağırsak Mikrobiyotasını Etkiler Mi?”. Beslenme ve Diyet Dergisi 47, no. 3 (Aralık 31, 2019): 67-75. Erişim Eylül 22, 2020. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1243.