Ustaoğlu, Tuba, Nilüfer Acar Tek, ve Abdullah Emre Yıldırım. “İrritabl Bağırsak Sendromunda (İBS) FODMAP Diyetinin İBS Semptomları, Beslenme Durumu Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 48, no. 1 (Aralık 30, 2019): 43-54. Erişim Ekim 22, 2020. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1238.