Diktaş, Hanım Ecem, Hilal Hızlı, ve Muazzez Garipağaoğlu. “Adölesanlarda Porsiyon Seçimi Ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 47, no. 1 (Nisan 30, 2019): 4-13. Erişim Ekim 22, 2020. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1195.