Başoğlu, Sevil, ve Ayşe Baysal. “Beslenme Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi Ve Davranışlarına Etkisi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 45 (Aralık 16, 2017): 171–174. Erişim Eylül 27, 2022. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1138.