Bozkurt, Nazan, Gülin Tunalı, ve Ayşe Baysal. “Diabetli Hastalarda Şişmanlığın Görülme Sıklığı Ve Beslenme Alışkanlıkları Ile İlişkisi”. Beslenme ve Diyet Dergisi 450 (Aralık 16, 2017): 111-126. Erişim Mart 30, 2020. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1134.