Açıkgöz, Aylin, ve Emine Yıldız. “Premenopozal Meme Kanserli Kadınlarda Bazı Risk Etmenlerinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması”. Beslenme ve Diyet Dergisi 44, no. 3 (Aralık 23, 2016): 220–228. Erişim Aralık 10, 2023. https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/103.