Arslan, P. “Bireyin Ve Toplumun Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Veya Kullanılması Gerekli Yöntem Ve Standart Değerler”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 11, Haziran 1982, ss. 49-79, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/923.