Özarslan, Ülker, ve U. Güneyli. “Antalya Sanayi Bölgesinde Çalışan Çırakların Enerji Harcamaları, Beslenme Ve Sağlık Durumları Üzerinde Bir Araştırma”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 12, Haziran 1983, ss. 57-66, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/884.