Teberdar Güneş, E., Özgül B. Yücalan, ve R. Korur. “Yetişkin Bireylerde Hiperlipidemi Durumunun Saptanması”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 29, sy 1, Haziran 2000, ss. 4-10, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/822.