Aksoy, M., ve E. Semerci. “Menstruasyon Devrelerinin Kadınların Ağırlık, Beslenme Alışkanlığı, Fizyolojik Ve Psikolojik Durumlarına Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 17, sy 1, Haziran 1988, ss. 83-92, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/772.