Karaağaoğlu, N., P. Arslan, ve E. Karaağaoğlu. “Okul Öncesi Çocukların Beslenme Ve Büyüme-Gelişme Durumları”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 17, sy 1, Haziran 1988, ss. 17-35, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/766.