Akışın, Z., Ünsal Yılmaz, M. Köse, S. Edizer, ve A. Ünalp. “Klasik Nonketotik Hiperglisinemi Tanılı Bebekte İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde Ketojenik Diyet Uygulaması: Bir Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 47, sy 1, Nisan 2019, ss. 100-4, doi:10.33076/2019.BDD.665.