Bağcı, T., ve F. Akdağ. “Kentsel Ve Yarı Kentsel Alanda İlkokul Beşinci Sınıf Oğrencilerinin Buyume Gelişme Durumlarının Ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 21, sy 1, Haziran 1992, ss. 25-30, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/643.