Teberdar, E., ve B. Aras. “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Giden Çocukların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesinde Farklı Bir Yaklaşım”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 26, sy 2, Aralık 1997, ss. 22-30, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/554.