Koçoğlu, G., H. Sümer, H. Polat, S. Özgür, ve F. Koçoğlu. “Sivas Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesinde 30 Yaş Ve Uzeri Nüfusta Hipertansiyon Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 25, sy 2, Aralık 1996, ss. 24-28, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/487.