Özer, E., S. Salman, A. Şengül, M. Sargın, S. Gedik, ve T. Yılmaz. “Tip 2 Diyabetiklerde Beslenme Eğitiminin Metabolik Kontrol Üzerindeki Etkinliği”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 31, sy 1, Haziran 2002, ss. 32-38, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/479.