Budak, N., E. Özer, S. Kovalı, ve N. İnceiş. “Kahvaltının Öğrencilerin Beslenmesine Katkısı Ve Akademik Başarıya Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 33, sy 1, Mayıs 2005, ss. 47-54, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/423.