Rakıcıoğlu, N., D. Çalışkan, S. Özçimen, N. Nakilcioğlu, S. Parlak, ve T. Kaya. “Ankara’da Huzurevi Ve Ev Koşullarında Yaşayan Yaşlılarda Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması Ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 33, sy 2, Temmuz 2005, ss. 19-30, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/408.