Arcak, R., ve F. Çelik. “Gebelerde Demir Yönünden Yeterli Beslenmenin Anemi Görülme Sıklığı Üzerine Etkisine Ait Araştırmaların Meta Analizi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 34, sy 1, Şubat 2006, ss. 23-30, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/399.