Baysal, A. “Diyet Proteininin Beden Ağırlığının Denetimi Ve Kardiyovaskular Hastalıklardan Korunmada Etkinliği”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 35, sy 2, Temmuz 2007, ss. 5-8, doi:10.33076/2007.BDD.372.