Çakır, B., Y. Beyhan, ve M. Akyol. “Ankara’da Yemek Fabrikalarinin Sorumlu Yöneticilerinin Beslenme Bilgi Dikeylerinin Ve Toplu Beslenme Uygulamalarının Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 37, sy 1-2, Mayıs 2011, ss. 51-65, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/367.