Uçar, A., ve S. Hasipek. “Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları Ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 36, sy 1-2, Haziran 2008, ss. 31-46, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/349.