Çakmak, G., ve M. Kızıl. “Vardiyalı Çalışan İşçilerde Beslenme Durumu, Uyku Kalitesi Ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 46, sy 3, Aralık 2018, ss. 266-75, doi:10.33076/2018.BDD.319.