Fisunoğlu, M., B. Aksoy Canyolu, Z. Büyüktuncer Demirel, G. Sain Güven, S. Ünal, ve H. T. Besler. “Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 46, sy 3, Aralık 2018, ss. 257-65, doi:10.33076/2018.BDD.318.