Koçyiğit, E., N. Arslan, ve E. Köksal. “Yetişkin Bireylerde Vücut Farkındalığı Ve Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 46, sy 3, Aralık 2018, ss. 248-56, doi:10.33076/2018.BDD.317.