Kahramanoğlu Aksoy, E., Z. Göktaş, Özgür Albuz, M. Y. Akpınar, D. Öztürk, H. Buluş, ve M. Uzman. “Sleeve Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Ağırlık Kaybının Nonalkolik Yağlı Karaciğer İle İlgili Bazı Yeni Parametreler Üzerine Etkisi”. Journal of Nutrition and Dietetics, C. 46, sy 3, Aralık 2018, ss. 240-7, doi:10.33076/2018.BDD.316.