Hopancı Bıçaklı, D., ve M. Yılmaz. “Kemoterapi Alan Onkoloji Hastalarında Yaşam Biçimi Davranışları, Besin Tüketim Sıklıkları Ve Riskli Beslenme Alışkanlıkları”. Journal of Nutrition and Dietetics, C. 46, sy 3, Aralık 2018, ss. 230-9, doi:10.33076/2018.BDD.315.