Hopancı Bıçaklı, D., ve M. Yılmaz. “Kemoterapi Alan Onkoloji Hastalarında Yaşam Biçimi Davranışları, Besin Tüketim Sıklıkları Ve Riskli Beslenme Alışkanlıkları”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 46, sy 3, Aralık 2018, ss. 230-9, doi:10.33076/2018.BDD.315.