Ateş Özcan, B., ve M. Saka. “Fonksiyonel Konstipasyonu Olan Yetişkin Bireylerin Posa, Sıvı Ve Vitamin Mineral Alımlarının Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 46, sy 3, Aralık 2018, ss. 220-9, doi:10.33076/2018.BDD.314.