Ateş Özcan, B., ve M. Saka. “Fonksiyonel Konstipasyonu Olan Yetişkin Bireylerin Posa, Sıvı Ve Vitamin Mineral Alımlarının Değerlendirilmesi”. Journal of Nutrition and Dietetics, C. 46, sy 3, Aralık 2018, ss. 220-9, doi:10.33076/2018.BDD.314.