Ertaş Öztürk, Y., G. Özata Uyar, Y. Serin, ve Ödül Eğritaş Gürkan. “Çölyak Hastalığında Glutensiz Diyet Tedavisi: Bir Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 46, sy 3, Aralık 2018, ss. 320-4, doi:10.33076/2018.BDD.313.