İnan Eroğlu, E., ve A. Ayaz. “Gıda Katkı Maddelerinin Sağlık Üzerine Etkileri: Risk Değerlendirme”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 46, sy 3, Aralık 2018, ss. 311-9, doi:10.33076/2018.BDD.312.