Uçar, K., ve Z. Göktaş. “Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Ve Kafein”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 46, sy 2, Ağustos 2018, ss. 183-91, doi:10.33076/2018.BDD.303.