Özgür, Özden, P. Arslan, ve A. Yüce. “Çölyaklı Çocuklara Yapılan Kısa Ve Uzun Aralıklı Beslenme Eğitiminin Antropometrik Ölçümler Ve Hastalık Bulguları Üzerine Etkisinin İncelenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 41, sy 2, Ağustos 2013, ss. 107-14, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/213.