Aksoy Canyolu, B., ve B. Durmuş. “Alışveriş Merkezi Çalışanlarında Besin Ögelerinin Günlük Alım Önerilerini Karşılama Durumu Ve Akdeniz Diyetine Uyumun Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 3, Aralık 2023, ss. 36-45, doi:10.33076/2023.BDD.1813.