Şahiner, E., M. T. Yılmaz, ve M. Kızıl. “Yarı-Biyonik İnsan: Yapay Kalp Ve Yapay Pankreas Taşıyan Hastada Beslenme Tedavisi Ve İzlemi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 2, Eylül 2023, ss. 119-27, doi:10.33076/2023.BDD.1778.