Keleş, B., ve P. Göbel. “Adölesanların Akdeniz Diyetine Uyumu Ile Duygusal Yeme Ve Stres Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 3, Aralık 2023, ss. 16-25, doi:10.33076/2023.BDD.1762.