Ayhan, B., ve S. Bilici. “Anaokulu Menülerinin Miktar Yönünden Değerlendirmesi: Türkiye’de Yedi Bölge Örneği”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 2, Eylül 2023, ss. 45-54, doi:10.33076/2023.BDD.1757.