Çiftçi, S., ve M. Kızıl. “Uyku Kalitesi Ile Yeme Bozuklukları Eğilimi Arasında Bir İlişki Var Mı?”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 2, Eylül 2023, ss. 34-44, doi:10.33076/2023.BDD.1751.