İçer, M. A., ve M. Gezmen Karadağ. “Tüketicilerin Helal Gıdaya Yönelik Bilgi, Tutum Ve Tercihleri: Gözlemsel Tanımlayıcı Bir Çalışma”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 1, Nisan 2023, ss. 39-49, doi:10.33076/2023.BDD.1733.