Onbaşı, Özgün, ve P. F. Türker. “E-Sağlıklı Beslenme Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 2, Eylül 2023, ss. 24-33, doi:10.33076/2023.BDD.1728.