Yassıbaş, E., H. Bölükbaşı, Z. Yılmaz, B. Kaba, ve M. Şengül. “Mobil Sağlıklı Yaşam Uygulaması Geliştirilmesi Ve Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 1, Nisan 2023, ss. 18-28, doi:10.33076/2023.BDD.1716.