Pekcan, A. G. “Dünya’da Ve Türkiye’de Besine Dayalı Beslenme Rehberleri: Sürdürülebilir Beslenme Yaklaşımı Ve G20 Ülkeleri”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 3, Ocak 2023, ss. 1-9, doi:10.33076/2022.BDD.1708.