Küçükkatırcı Baykan, H., Şükran Yaşar, E. Kütahneci, R. Yalap, ve V. Şenol. “Anaokulu Menülerinin İyileştirilmesi Ve Yemek İsrafının Azaltılması: Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama Araştırma Merkezi Örneği”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 1, Nisan 2023, ss. 29-38, doi:10.33076/2023.BDD.1707.