Büyükdere, Y., ve A. Akyol Mutlu. “Diyetteki Endokrin Bozucular Arasında Bir Obezojen: Akrilamid”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 51, sy 1, Nisan 2023, ss. 79-85, doi:10.33076/2023.BDD.1699.