Kılınç, A., ve Y. Akdevelioğlu. “Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Öngöstergesi Olarak Antropometrik Ve Biyokimyasal İndekslerin Rolü”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 3, Ocak 2023, ss. 29-39, doi:10.33076/2022.BDD.1689.