Serçe, H., ve H. Gökmen Özel. “Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Tarama Araçları: Gerçekler Ve Çelişkiler”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 3, Aralık 2022, ss. 84-94, doi:10.33076/2022.BDD.1679.