Koçyiğit, E., Özge Esgin, ve E. Köksal. “Türkiye’nin Değişen Beslenme Örüntüsü”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 3, Ocak 2023, ss. 40-52, doi:10.33076/2022.BDD.1670.